Dofinansowanie

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności NZOZ PROMED s.c. Centrum Stomatologii Estetycznej poprzez wdrożenie innowacji.

Numer umowy: 08.10-UDA -RPLU.01.01.00-06-072/10

Beneficjent: NZOZ PROMED s.c. Centrum Stomatologii Estetycznej
22-500 Hrubieszów
ul. Plac Staszica 10