Diagnostyka Radiologiczna

Zdjęcie pantomograficzne uzębienia daje możliwość zobrazowania całej szczęki i żuchwy wraz ze stawami skroniowo - żuchwowymi.

Na podstawie takiego zdjęcia lekarz stomatolog diagnozuje pacjenta i podejmuje decyzję co do dalszego leczenia stomatologicznego.

Przystawka cefalometryczna umożliwia otrzymanie obrazów w projekcji bocznej, AP, lub skośnej oraz posiada wycinkowy program naświetlania, uzyskujemy wiązkę promieniowania X ograniczoną do formatu 18x24, dzięki temu znacznie redukuje się dawkę promieniowania, w tym również promieniowanie rozproszone skierowane na pacjenta.